Продукти

СИСТЕМА ЗА ФАСАДНА ИЗОЛАЦИЯ

Повишаването на топлинната ефективност на сградите с цел оптимизиране на разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото налага тяхното топлинно изолиране.
Изграждането на качествена топлоизолация се определя от редица фактори, например: тип и предназначение на сградата, вид на строителните материали, от които е изградена, нейното местоположение и изложение, климатичните особености на окръжаващата среда и др.
Досегашния строителен опит показва, че оптималния вариант за топлоизолиране на сгради (в съотношение цена/качество) се постига чрез системите за топлоизолация.
Системите за топлоизолация представляват комбинация от материали (изолационни плоскости, лепила, крепежи, шпакловки, грундове и мазилки), които са съчетани и изпитани да работят заедно.
Ето защо, на базата на нашия опит и в сътрудничество с водещи фирми в бранша, ние разработихме и представяме на Вашето внимание системата за топлоизолация СУПРАПОР, изпитана и сертифицирана по БДС EN 13 499.

Техническа характеристика

Лист за безопасност

Приложение

Изберете подходящите продукти с нашето интерактивно приложение.

Симулатор

Изберете подходящия цвят с нашия цветови консултант онлайн.

created by